Kaliteli İspir Escort Bayan Sitesi

15 Ocak 2019 Salı

İspir Azgın Escort Kızları

ispir escort

 zamanın göstergeleri, henüz bilinmeyen bir ispir escort  geçmişin LS ı izleriyle dolu işaretleriydi. Yaralar eskisi kadar kötü değil r ; k dikkatli bakmadıkça belli olmuyorlardı. Bilileri dikkatli j aktığındaysa, onları çoculdukta yaşanan küçük kazalarla gek iriyordum. Ağaçtan düştüğümü ya da patenlerle yere çakıldığımı söylüyordum. Anılarım değildi ama ben tek parçaydım. Vücudum u birleştirmeyi başaran doktorlar, zihnimi tedavi ispir escortedemediler. Onlarla görüşmeye devam etmemi istediler. Ben bir vaka çalışmasıydım ama kısa süre sonra onların laflarından; fonksiyonel retrograd amnezi, post-travm atik şaşkınlık durumları, organik hafıza kaybı, çözülmeli füj evreleri, psikojenik ve histerik amnezi gibi bilimsel terim lerindenispir escort sıkıldım. Geçmişimi hatırlam am a yardımcı olmuyorlardı. Bense yirm i yaşıma bastığımda geleceğe, hastanelerin, doktorların ve testlerin Ötesinde bir hayata, ispir escortgazetelerin benimle ilgili “G eçm işi Olmayan Gizemli Kız” hikâyelerinin ötesinde bir hayata hazırdım. Üniversiteye gittim , çalıştım , şehir şehir gezdim , son u n da ispir’deki şık bir restoranda baş aşçı oldum ve arkadaşlarımispir escort için boşlukları dolduracak anılar uydurdum . K im se Gizemli Kızın ben olduğum u bilm edi. Başkalarından saklasam da geçmişim, benden hiç uzaklaşmadı. On beş yıl önce o gün ne oldu? Ve neden kimse beni özlemedi? On beş yıl boyunca her gün bu sorulan sordum ama hiç yanıt alamadım. Sürekli arayış içinde bir şehirden ötekine gittim . Doktorlar yaptıklarımın ve davranışlarımın unuttuğum şeylerden etkilenmiş olabileceğini söylemişlerdi. ispir escort Bu yüzden hep yaptığım tercihleri, verdiğim kararları sorguladım. Beni belirli bir yöne sevk eden bilinçaltı teşvikleri aradım. N eden üniversitede İngiliz Edebiyatı okumuş ve sonrasında, net bir plan ya da herhangi bir bilgi olmadan, restoran işine girm iştim? Ailemin bir restoranı mı vardı? Lisedeyken yarı zam anlı birşeydi benim için.

Yüzü karşısında büyülenmiş bir hâlde fotoğrafa baktım. D"livadaki yerinden eminmiş ve dünya ona aitmiş gibi ayrıcal,|dı bir duruşu vardı. Şarap fabrikasının adı Byblos’tu. Bir yıl • cc dergiyi gelişigüzel karıştırırken bu ismi görmüş ve olduğum yerde kalakalmıştım. O sözcüğe bakarken ellerim titremeye başladı: Byblos. Bu ismi biliyordum.ispir escort Geçmişimle ilişkiliydi anıa nasıl bir ilişkisi olduğuna dair hiçbir fikrim yoktu. Yıllar Önce o çiftçi beni bulduğunda polise bir an için kendime geldiğimi, göz kapaklarımı yavaşça aralayıp boş bir ifadeyle baktığımı, ardından inlediğimi ve tek bir “bib” hecesi m ırıldanıp bilincimi tekrar kaybettiğimi anlatmıştı. D aha sonra polis beni sorguya çekip bana ağzımdan çıkan bu heceyi söylediğinde, bu sözcükle ilgili hiçbir bağlantı kuram adım . B enim için hiçbir anlam ifade etmiyordu. Şimdi o ispir escortanda Byblos dem eye çalıştığımı biliyordum. Beni döven insanın kim liğini saptam ak için beyhude bir çabaydı bu. ‘Bib’ ve ‘byb’ aynı şeydi. A m a daha önemlisi, Byblos hakkındaki makaleyi ilk gördüğüm de yoğun bir bağ hissetmemdi. M akaleyi defalarca baştan o ku d u m . Aklıma hiçbir görüntü ve geçm işe dair hiçbir anı gelm edi. Y alnızca Byblos’un bir şekilde benim le olan bağının kesinliği vardı. Ve adam... Bu adamı nereden olduğunu hatırlayamadığım bir şekildeispir escort tanımıştım. Resmine baktığımda net bir şekilde hatırlayamadığım ve gözlerimi açtığım anda kaybolan puslu bir rüya gibi tuhaf bir tanıdıklık hissine kapılırdım. Hafızamı yititmeden önceki dönemde ispir tanıdığıma bir yıl önce de emindim; şimdi de eminim. Bu adam geçmişimle, hayatımın ilk on yedi yılıyla bağlantılıydı. Bir arkadaş, bir akraba hatta ya da beni ölüme terk eden kişi olabilirdi. Birispir escort yıla yakın bir sure, herhangi bir şey yapamayacak kadar paralize olm uş j bir hâlde bu adamın resmine baktım. Polise gitmeyi düşünüm ama bunun aptalca olacağını fark ettim .

Yer: Erzurum, Türkiye

0 yorum:

Yorum Gönder

Blog Archive

Translate

Recent

Comment

Weekly